top of page

KONULAR VE KAPSAM

FEN BİLİMLERİ

MÜHENDİSLİK

 • Biyoteknoloji

 • Botanik

 • Ekoloji

 • Hidrobiyoloj

 • Genel Biyoloji

 • Moleküler Biyoloji

 • Uygulamalı Biyoloji

 • Zoo

 • Fizik

 • Kimya

 • Biyoloji'nin konuları:

 • Botanik, Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Genetik, Zooloji, Ekoloji v.s.

 • Astronomi

 • Yerküre bilimleri'nin konuları:

 • Fiziki Coğrafya, Jeoloji, Atmosfer bilimleri, Klimatoloji & Meteoroloji, Jeofizik, Jeodezi, Hidroloji & Hidrografi, Oşinografi, Toprak bilimi, Glasiyoloji, Jeomorfoloji, Pedoloji, Limnoloji, Biyocoğrafya, Mineraloji, Çevre bilimi, Hidrojeoloji, Palinoloji, Paleoklimatoloj

 • Bilgisayar bilimleri & Bilgisayar mühendisliği & Bilişim

 • Donanım bilimi

 • Yazılım bilimi

 • Mekatronik mühendisliği

 • Tarım bilimleri & Ziraat mühendisliği

 • Bitkisel üretim

 • Hayvansal üretim

 • Metalurji ve malzeme mühendisliği

 • Havacılık ve uzay mühendisliği

 • Biyomedikal mühendisliği

 • Kimya mühendisliği

 • İnşaat mühendisliği

 • Elektrik ve elektronik mühendisliği

 • Genetik mühendisliği

 • Endüstri mühendisliği

 • Makina mühendisliği

 • Peyzaj mimarlığı

 • Askeri mühendislik

 • Maden mühendisliği

 • Nükleer enerji mühendisliği

 • Yöneylem araştırması

 • Robotik

 • Yazılım mühendisliği

 • Gıda mühendisliği

 • İşletme mühendisliği

MİMARLIK

 • İç Mimarlık

 • Dış Mimarlık

 • Şehir Plancısı

 • Peyzaj Mimarlığı

 • Restorasyon Mimarı

 • Politik Mimar

MATEMATİK

Paleoklimatoloj  

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Geometri 

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

Topoloji

 Uygulamalı Matematik 

UYGULAMALI BİLİMLER

Havacılık

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

* Yukarıdaki alanlar, alt alanları ve ilgili tüm konulardaki bildiriler değerlendirmeye alınacaktır. Kongre kapsamına giren konuların tamamı için: internationalistanbulcongress@gmail.com
** Tüm sorularınız için internationalistanbulcongress@gmail.com adresine mail atabilir, 0543 671 0123 adlı numarayı arayabilirsiniz. 

SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ

SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ

Tıp
Veteriner Hekimliği

Diş Hekimliği

Eczacılık

Hemşirelik

Fizik Tedavi

Beden Eğitimi ve Spor

Tıp
Veteriner Hekimliği

Diş Hekimliği

Eczacılık

Hemşirelik

Fizik Tedavi

Beden Eğitimi ve Spor

bottom of page